woensdag 21 januari 2009

Posted by Picasa Plattegrond Vesting Naarden 1940-1945.
1. Schuilkelder Maria School - 2. Kerktoren met Duitse wachtpost - 3. Bushalte - 4. Stadhuis - 5. Kerkpaadje - 6a. Winkel Dubbelaar(verzet) - 6b. Hans en Grietje - 7a. Burger Weeshuius - 7b. Politiebureau - 8. Turfloods - 9. Arsenaal en kazerne Oud Molen -10. Vijf Loodsen -
11. Promerskazerne - 12. Bastion Oranje met kazerne - 13. Weeshuiskazerne -
14. Gele Loods - 15. Boerderij Wed. de Gooijer-Krijnen - 16. Woning David van Gelder -
17. Militair Hospitaal - 18. Utrechtse Poort - 19. Boerderij H.W. de Gooijer -
20. Verzamelplaats razzia 1944 - 21. Maria School - 22. Joseph School

VOOR AFBEELDINGEN ZIE   ; NAARDEN BEZETTING